O PROJEKCIE

DysVET to projekt Transferu Innowacji realizowany z funduszy Unii Europejskiej z rodziny projektów Leonardo da Vinci.

Nazwa DysVET to akronim tytułu Dyslexic Knowledge Transfer in VET system (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134006).


Dlaczego powstał projekt DysVET?

W krajach Unii Europejskiej a także w Polsce brakuje systemowych rozwiązań wspierających osoby dorosłe w nauce i w pracy. Z trudnościami typu dyslektycznego boryka się co dziesiąta dorosła osoba. Natomiast uczniowie i studenci bez odpowiedniego wsparcia mogą mieć znaczne trudności ze zdobyciem wykształcenia. Dysleksja może stanowić również problem w życiu zawodowym, mimo wytworzenia szeregu umiejętności kompensujących te trudności.

Istnieje wiele utrwalonych mitów na temat dysleksji (jak na przykład ten, że z dysleksji się wyrasta). Brakuje natomiast informacji i materiałów na temat możliwych metod wsparcia i dobrych praktyk w tym zakresie.

W Polsce głownie dzięki działalności Polskiego Towarzytwa Dysleksji jest szeroko rozwinięta pomoc dla uczniów z dysleksją począwszy od przedszkoli, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią.

Metody wsparcia są wypracowane przez niektóre uczelnie wyższe (np. UJ, UW, SWPS). Nie ma natomiast szeroko dostępnych informacji i narzędzi dla osób nauczających osoby dorosłe z dysleksją.

Także pracodawcy nie są zaznajomieni z metodami wsparcia pracowników mający trudności związane np. z pisaniem raportów.

Partnerzy projektu mający doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z dysleksją zauważyli ten problem i postanowili stworzyć innowacyjne materiały w formie m.in. e-booków podnoszące świadomość na temat trudności dyslektycznych dla nauczycieli i pracodawców.

Instytucją wiodącą w projekcie jest brytyjska firma szkoleniowa IBIS Creative Consultants Ltd zajmująca się od wielu lat tworzeniem szkoleń w tym zakresie w Zjednoczonym Królestwie.

W projekcie są opracowywane materiały dla nauczycieli i pracodawców chcących ulepszyć swój warsztat pracy z uczniami i pracownikami.

Głównym celem projektu DysVET jest podniesienie poziomu świadomości problemów związanych z dysleksją wśród nauczycieli, trenerów, wychowawców, kierowników, personelu HR i pracowników działów kadr.

Cele projektu:

 • Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat dysleksji wśród osób dorosłych, oraz jej konsekwencji w nauce i w pracy.
 • Podniesienie świadomości na temat powszechności trudności dyslektycznych. Uwrażliwienie, że przygotowanie miejsca pracy i nauki w sposób przyjazny dla osób z dysleksją oznacza doskonałe warunki pracy i nauki dla wszystkich osób.
 • Rozwijanie aktywnej postawy nauczycieli i menedżerów poprzez umiejętne przygotowanie środowiska pracy i nauki (właściwe przygotowywanie ogłoszeń, prezentacji, dokumentów tekstowych, testów)
 • Wyposażenie nauczycieli i pracodawców w praktyczne narzędzia wspierające osoby z dysleksją (do pobrania dostępne są szablony Indywidualnego wsparcia w czytaniu, pisaniu i notowaniu)
 • Uświadomienie, że wspieranie osób z dysleksją nie jest kosztowne i czasochłonne.Rezultatem projektu jest szkolenie w postaci zestawu dziewięciu modułów poświęconych problematyce dysleksji wśród osób dorosłych.

  Poszczególne moduły były opracowane przez różnych partnerów  a ich treść dostosowana do warunków polskich.

  Moduły:

  • Moduł 01: Rozumienie dysleksji
  • Moduł 02: Ocena mocnych i słabych stron
  • Moduł 03: Przyczyny i konsekwencje dysleksji
  • Moduł 04: Technologie wspierające
  • Moduł 05: Indywidualne preferencje podczas nauki i pracy
  • Moduł 06: Przygotowywanie materiałów dla uczniów i pracowników
  • Moduł 07: Wsparcie uczniów i pracowników z dysleksją
  • Moduł 08: Studia przypadków
  • Moduł 09: Dysleksja i uwarunkowania prawne

  Ze szkoleniem i jego składowymi można zapoznać się w dwojaki sposób:

  1. Poprzez udział w kursie e-learningowym. Po zaznajomieniu się z wszystkimi 9 modułami kursu (w dowolnym formacie: pdf, MOBI, ePUB, mp3, lub wmv) i po wypełnieniu testów po każdym z nich można otrzymać certyfikat.

  2. Poprzez zaznajomienie się z wybranymi modułami w formach:

  Plików MOBI i ePUB (e-booki)

  Plików pdf

  Plików mp3

  Plików wmv

ZAPRASZAMY

Partnerzy Projektu

Partnerstwo składa się z organizacji w których pracują eksperci zajmujący się od lat problematyką dysleksji w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polsce i Czechach. Projekt jest koordynowny przez Euroface Consulting, we współpracy z Gimnazjum Sázavská w Pradze.

 • Euroface Consulting s.r.o., Republika Czeska
 • Gramatyka Sázavská, Republika Czeska
 • Narodowe Towarzystwo Dysleksji, Bułgaria
 • EduBridge, Polska
 • IBIS Creative Consultants Ltd., Wielka Brytania

Kurs „Dysleksja w wieku dorosłym”

Opracowaliśmy dziewięć modułów omawiajacych różne aspekty trudności dyslektycznych w przypadku osób dorosłych. Każdy dostępny jest w formie ebooka (MOBI lub ePUB), pdf, mp3 i wmv (filmu). Po zaznajomieniu się z treścią każdego modułu i po prawidłowym wypełnieniu testów otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa w kursie „Dysleksja w wieku dorosłym”.