O PROJEKTU

Projekt Dysvet je financovaný z prostředků EU v rámci programu Leonardo da Vinci.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o dyslexii a jejich projevech v běžném životě na učilištích a středních odborných školách, organizacích celoživotního vzdělávání a na trhu práce. Projekt je navržen pro cílovou skupinu osob, které se tímto tématem běžně nezabývají: učitelé na odborných školách, lektoři, manažeři a pracovníci personálních agentur a oddělení ve firmách.

 

Cílem projektu je:

 • Poskytnout spolehlivé znalosti o dyslexii, stejně tak o překážkách, kterým čelí dyslektičtí jedinci v dosažení vzdělání a na trhu práce a o způsobech jejich odstranění.
 • Rozvinout aktivní přístup pedagogických a řídících pracovníků podporujících dyslektické jedince na trhu práce.
 • Vybavit učitele, lektory a další pracovníky schopností učit a úspěšně a efektivně podporovat dyslektické jedince.

 

Cíle bude dosaženo implementací systému vytvořeného ve Velké Británii a přenášeného prostřednictvím transferu inovací do České republiky, Bulharska a Polska. Systém je navržen pro cílovou skupinu osob, které samy nejsou odborníky na dyslexii – učitele na odborných školách, lektory, manažery a pracovníky personálních agentur a oddělení.

 

Výstupy projektu

V rámci projektu Dysvet bylo vyvinuto devět vzdělávacích modulů zaměřených na dospělé jedince trpící dyslexií.

Každý z modulů byl napsán jiným partnerem a jejich obsah přizpůsoben českým podmínkám.

 

Moduly zahrnují:

 

 • Modul 1: Porozumění problematice dyslexie
 • Modul 2: Hodnocení silných a slabých stránek u jedinců s dyslexií
 • Modul 3: Základní příčiny a následky dyslexie
 • Modul 4: Využití ICT technologií
 • Modul 5: Preference jedinců s dyslexií při vzdělávání a v pracovním životě
 • Modul 6: Příprava materiálů pro studenty a zaměstnance s dyslexií
 • Modul 7: Podpora studentů a zaměstnanců s dyslexií
 • Modul 8: Diseminace a příklady dobré praxe
 • Modul 9: Legislativa v oblasti specifických poruch učení/dyslexie

 

 

 

Partneři projektu

Partnerství tvoří organizace a odborníci na dyslexii z Velké Británie, Bulharska, Polska. V ČR projekt realizuje Euroface Consulting ve spolupráci s Gymnáziem Sázavská v Praze.

 

Euroface Consulting s.r.o, Česká republika

Gymnázium Sázavkská, Česká republika

Dyslexia Association, Bulharsko

EduBridge, Polsko

IBIS Creative Constulatnts Ltd., Velká Británie

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.